Eva Ekeblad - Biography of Plant Scientist

Biography Eva Ekeblad BiographieEva Ekeblad (10 July 1724 – 15 May 1786), née Eva De la Gardie , was a Swedish agronomist , scientist, Salonist and noble (Countess). Her most known discovery was to make flour and alcohol out of potatoes (1746). She was the first female member of the Royal Swedish Academy of Sciences (1748). In 1746, Ekeblad wrote to the Royal Swedish Academy of Sciences on her discoveries of how to make flour and alcohol out of potatoes.

Potatoes had been introduced into Sweden in 1658, but until then only cultivated in the greenhouses of the aristocracy. Ekeblad's work turned potatoes into a staple food in Sweden; it also increased the supply of wheat , rye and barley available for making bread, since potatoes could be used instead to make alcohol. This greatly improved the country's eating habits and reduced the frequency of famines.

She also discovered a method of bleaching cotton textile and yarn with soap in 1751, and of replacing the dangerous ingredients in cosmetics of the time by using potato flower (1752); she is said to have advertised the plant by using its flowers as hair ornaments. In 1748, Eva Ekeblad became the first woman elected to Royal Swedish Academy of Sciences . There are no records of her ever having participated in the meetings of the Academy. In 1751, the Academy came to refer to her as an honorary rather than a full member, as the statutes confined membership to men.

Biography Eva Ekeblad BiographieEva Ekeblad, född De la Gardie 10 juli 1724 i Stockholm, död 15 maj 1786 i Lidköping, var en svensk grevinna och vetenskapskvinna. Hon blev 1748 den första kvinna som blev invald i svenska Vetenskapsakademien. Hon är kanske mest känd för att i Sverige ha varit den första att beskriva hur man kan göra brännvin av potatis och skulle kunna kallas Sveriges första kvinnliga kemist, en ära som oftast ges till Anna Sundström eller Louise Hammarström.

Eva Ekeblad valdes som första kvinnan in i Vetenskapsakademien 3 december 1748. Hon deltog dock aldrig själv i något av akademins möten. Akademien uppmanade henne och ”hela könet” att fortsätta ägna sig åt uppfinningar som hade med hushållet att göra, och deras utnämning av henne kan bedömas ha varit ett sätt att visa upp ett föredöme för andra kvinnor: "hela könet att närmare vara uppmärksamme uti varjehanda hushållsväsendet rörande". Från den 19 januari 1751 definierades hon dock tillsammans med prins Fredrik Adolf i ett protokoll som hedersledamot snarare än som ordinarie ledamot.

Hennes arbetsfält var mycket nyttoinriktat, helt i linje med frihetstidens merkantilistiska inriktning. Hennes mest uppmärksammade inlägg var en beskrivning av brännvinsbränning av potatis, forskningsresultat som hon lade fram för vetenskapsakademien år 1748; samma år presenterade hon potatisen användbarhet till tillverkning av bröd, stärkelse och puder. Det var för den förstnämnda upptäckten hon valdes in i akademien (24 år gammal). Brännvinsbränning med potatis som råvara förekom dock i Tyskland sedan 1680-talet. Bland hennes forskning fanns den om hur man bäst tillverkar tvål för att bleka bomull från 1752.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...