Sveriges Nationaldag 6 jun 2017 Svenska

Sveriges Nationaldag 6 jun 2016 Svenska flaggans dagSveriges nationaldag och svenska flaggans dag firas den 6 juni varje år och är en helgdag i Sverige. Tidigare firades 6 juni enbart som "svenska flaggans dag" och det var först 1983 som dagen även fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag. Nationaldagen firas dels till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 – Sverige blev ett enat land och bröt Kalmarunionen – och 1809 års regeringsform (som gällde fram till 1974 års regeringsform). Händelserna har samma datum: 6 juni. Även undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet 1938 firas av tradition på nationaldagen 6 juni

Sveriges Nationaldag 6 jun 2016 Svenska flaggans dagSveriges Nationaldag 6 jun 2016 Svenska flaggans dagDen 6 juni har kallats Gustav Vasas dag, svenska flaggans dag och är numera Sveriges nationaldag. Någon gång under 1800-talet togs den 6 juni fram som en nationell minnesdag. Dagen firades till minne av den 6 juni 1523 enligt den julianska kalendern (16 juni 1523 enligt gregorianska kalendern), då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung i Strängnäs och Kalmarunionen därför slutgiltigt upphörde och Sverige blev en självständig stat. Hertig Karl (den blivande Karl XIII) skrev under den nya 1809 års regeringsform också vid detta datum, 6 juni. Det dröjde dock till 27 juni innan de fyra ständerna i riksdagen hade godkänt den och den således trädde i kraft[5]. 6 juni var också dagen då Sveriges riksdag 1973 tog första beslutet om 1974 års regeringsform.[6]

Sveriges Nationaldag 6 jun 2016 Svenska flaggans dagSveriges Nationaldag 6 jun 2016 Svenska flaggans dagFrån 1916 firades den 6 juni som svenska flaggans dag. En del festligheter för olika svenska högtider infördes av Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare, dels som ett sätt dra in pengar till Skansen, dels som en del i den tidens nationalistiska anda. I mitten på juni 1893 ordnades några dagars festligheter i nationalistisk anda. Obekräftade källor säger att det regnade på alla dagar utom den 6 juni, och alltså var det den som drog mest folk. I Skansen årsbok för 1893 skriver Hazelius att "såsom de fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts den 6 juni, Gustafsdagen, vilken där har firats och hädanefter kommer att firas såsom svensk nationaldag". När en nationell minnesdag skulle införas var det en del som föreslog Gustav Adolfsdagen den 6 november, Karl XII:s dödsdag 30 november, kungens födelsedag och midsommarafton som då alltid inföll den 23 juni.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...