การแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง - Sepaktakraw Competition

การแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง - Sepaktakraw Women's CompetitionThe King's Cup Sepaktakraw World Championship is a sepak takraw team event which is considered to be the most prestigious tournament in the sport as most top national teams compete in this annual event. The King's Cup is dedicated to His Majesty the King of Thailand. Three regus form a team and winning point is achieved once a team has the majority of two regu victories out of the three regus. ตะกร้อ เป็นการละเล่นของไทยมาแต่โบราณ แต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด แต่คาดว่าราว ๆ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศอื่นที่ใกล้เคียงก็มีการเล่นตะกร้อ คนเล่นไม่จำกัดจำนวน เล่นเป็นหมู่หรือเดี่ยวก็ได้ ตามลานที่กว้างพอสมควร ตะกร้อที่ใช้เดิมใช้หวายถักเป็นลูกตะกร้อ ปัจจุบัน นิยมใช้ลูกตะกร้อพลาสติก การเตะตะกร้อเป็นการเล่นที่ผู้เล่นได้ออกกำลังกายทุกสัดส่วน ความสังเกต มีไหวพริบ ทำให้มีบุคลิกภาพดี มีความสง่างาม และการเล่นตะกร้อนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่ง การแข่งขันตะกร้อในระดับนานาชาติ เรียกเกมกีฬาชนิดนี้ว่าเซปักตะกร้อ โดยเป็นการแข่งขันของผู้เล่น 2 ทีม ทำการโต้ตะกร้อข้ามตาข่ายเพื่อให้ลงในแดนของคู่ต่อสู้ สามารถแบ่งแยกย่อยเป็น 2 ประเภทคือ "เรกู" หรือทีม 3 คน และ "ดับเบิ้ล เรกู" หรือก็คือ ตะกร้อคู่ (คำว่า เรกู เป็นภาษามลายู แปลว่าทีม)

การแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง - Sepaktakraw Women's CompetitionThe King's Cup tournament was first held in 1985 in Bangkok Thailand where Malaysia emerged as the inaugural champions. Malaysia became champions again in 1988 and the rest of the other editions saw Thailand as champions. The King's Cup tournament is seen by some especially the Malaysians as being unfair because it is never held outside of Thailand hence always giving the host nation an obvious upper hand and that the Asian Games is a fairer ground of competition. 25th King's Cup Sepaktakraw World Championship was held in the 700th Anniversary Stadium from July 27 to August 1, 2010 with 23 competition teams. And 26th King's Cup Sepaktakraw World Championship was held in Fasionisland on 12-17 September, 2011 with 23 competition teams in 8 tournaments.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...