วันสงกรานต์ - Songkran Festival 2017 Thailand

วันสงกรานต์ - Songkran Festival adalah Wikipedia Indonesia Salam Pramuka OsisThe Songkran festival (Thai: สงกรานต์, pronounced [sǒŋ.krāːn], listen) is celebrated in Thailand as the traditional New Year's Day from 13 to 15 April. The word "Songkran" comes from the Sanskrit word saṃkrānti (Devanāgarī: संक्रांति), literally "astrological passage", meaning transformation or change. It coincides with the rising of Aries on the astrological chart,[2] the New Year of many calendars of South and Southeast Asia. The festive occasion is in keeping with the Buddhist/Hindu solar calendar. The Songkran celebration is rich with symbolic traditions. The morning begins with merit-making. Visiting local temples and offering food to the Buddhist monks are commonly practiced; however, on this specific occasion, performing water pouring on Buddha statues is considered an iconic ritual for this holiday – it represents purification and the washing away all of their sins and bad luck.

วันสงกรานต์ - Songkran Festival adalah Wikipedia Indonesia Salam Pramuka Osisสงกรานต์ (อังกฤษ: Water Festival ถอดเป็นอักษรละติน: Songkran; เขมร: សង្រ្កាន្ត; พม่า: သင်္ကြန်; ลาว: ສົງການ; จีน: 泼水节) เป็นประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สันนิษฐานว่า สงกรานต์ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลี (होली) ในอินเดีย แต่เทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทน เริ่มในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 4 คือ ในเดือนมีนาคม. สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง "การเคลื่อนย้าย" ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี คือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันสงกรานต์ - Songkran Festival adalah Wikipedia Indonesia Salam Pramuka OsisPerayaan Songkran (bahasa Thai: สงกรานต์, pengucapan [sǒŋ.krāːn], listen; berasal dari kata Sansekerta saṃkrānti,) adalah sebuah perayaan yang dirayakan di Thailand sebagai Hari Tahun Baru tradisional dari 13 sampai 15 April. Hari tersebut bertepatan dengan Tahun Baru pada beberapa kalender Asia Selatan dan Tenggara.

วันสงกรานต์ - Songkran Festival adalah Wikipedia Indonesia Salam Pramuka OsisAs a festival of unity, people who have moved away usually return homes to their loved ones and elder family members. As a way to show respect, younger people often practice water pouring over the palms of elders’ hands. On the same occasion, paying reverence to ancestors is also an important part of Songkran tradition. The holiday is known for its iconic water festival which is mostly celebrated by young people. Major streets are closed for traffic, and are used as arenas for water fights. Celebrants, young or old, participate in this tradition by splashing water on each other. More importantly, traditional parades are held, where cars are decorated with traditional ornaments. Also, the central festival often holds a pageant contest, or “Miss Songkran,” where contestants are clothed in traditional Thai dress.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...